مهمترین فعالیت ما

 • طراحی سیستم های برداشت آب، انتقال، توزیع، تصفیه و مصرف آب و فاضلاب تصفیه شده
 • خرید و فروش کلیه وسایل و تجهیزات، متعلقات، دستگاه ها و ابزارهای مربوط به برداشت آب، تصفیه، انتقال و توزیع آب و فاضلاب
 • ساخت تاسیسات مربوط به برداشت آب، تصفیه، توزیع، انتقال آب و فاضلاب
 • انجام نمونه برداری و آزمایشات فیزیکی، شیمایی، بیولوژیکی آب و فاضلاب
 • اجرای پروژه های نمونه برداری آلاینده های صنعتی و هوای آزاد
 • طراحی و اجرای سیستم های کنترل هوای صنایع و آزاد
 • خرید و فروش و نصب تجهیزات مربوط به آلودگی هوا از تاسیسات آزمایشگاهی تا دستگاه میدانی
 • خرید و فروش دستگاه ها و نصب ابزارهای مربوط به مواد زاید نظیر سطل زباله،کانتینرهای جمع آوری، ماشین آلات جمع آوری
 • دفع بهداشتی زباله های شهری، صنعتی، رادیواکتیوی، خاص و نخاله های ساختمانی
 • طراحی و ساخت کارخانجات کمپوست و بازیافت و دستگاه های زباله سوز و تولید بیوگاز
 • نمونه برداری و انجام آزمایشات فیزیکی و شیمیایی مربوط به پسماندها
 • طراحی محل های دفن انواع زباله ها
 • سم پاشی منازل، ادارات، انبارها، هتل ها، اقامتگاه ها، اردوگاه های نظامی، کشتارگاه ها و صنایع
 • کنترل آفات و ناقلین بیماری زا
 • طراحی و خرید و فروش تجهیزات مربوط به فضای سبز
 • شناسایی، ارزیابی و کنترل عوامل زیان آور فیزیکی، شیمیایی، ارگونومیکی، مکانیکی و بیولوژیکی در صنایع، کارخانجات، ادارات، محیط کار و منازل
 • بررسي علل و موارد غيبت از کار
 • بررسي ميزان استرس شغلي در بين کارگران و ارایه راهکارهاي کاهش آن جهت بهبود بهره وری
 • تهیه SDS مواد شیمیایی
 • طراحى و اجرای سیستم تهویه
 • اندازه گیری ترازهای صوتی و آنالیز صدا در محیط های مختلف و تعیین تراز توان صوتی دستگاه های مختلف و دوزیمتری صدا
 • نورسنجی عمومی و موضعی
 • اندازه گیری میدان های الکتریکی و مغناطیسی
 • سنجش ارتعاش
 • سنجش میزان اشعه ماورای بنفش (UV) و اشعه مادون قرمز (IR)
 • سنجش میزان فیوم جوشکاری
 • ارزیابی ارگونومیکی ایستگاه های کاری
 • ارت سنجي – چاه هاي ارت
 • تست بالابر و جرثقيل و ارایه گواهي سلامت آن
 • تجزيه و تحليل خطرات سيستم و مديريت ريسک
 • مقاومت سنجی بدنه های سیلندرهای تحت فشار

آموزش جلسات و دوره های آموزشی بهداشت مواد غذایی

مشاوره و اجرای استانداردهای ملی و بین المللی بهداشت مواد غذایی

ارتقای کیفیت تهیه و تولید و فروش مواد غذایی در کارگاه ها، صنایع و اماکن مربوطه