اهداف ما

افزایش سطح رضایت مشتریان

اتمام پروژه تعریف شده در بازه زمانی مقرر

توسعه طرح های سرمایه گذاری مورد نیاز

افزایش سطح کارهای مشترک با سایر موسسات و مراکز

بالا بردن سطح علمی و آموزشی کارکنان

افزایش سطح مشارکت کارکنان

پایبندی به حفظ و نگهداری سیستم مدیریت کیفیت

افزایش سطح نظارت و کنترل بر پروژه ها

اجرای رویه های جامع ایمن

افزایش میزان تجارب شرکت در اجرای طرح ها و پروژه ها