پایش ماهانه

زمان انجام پایش از 28 لغایت 30 هر ماه می باشد. از بررسی پایش های رعایت نشده در بازه زمانی بالا معذوریم. با تشکر

مرحله 1 از 11

9%