گزارش کار

زمان ارسال گزارشکار از ساعت 14 پنجشنبه ها لغایت 8 صبح شنبه ها می باشد. از بررسی گزارشکارهای رعایت نشده در بازه زمانی بالا معذوریم. با تشکر